SISTEMES D'ACCÉS

Totes les entrades i les sortides de les habitacions i de les zones públiques queden registrades mitjançant el xip que tenen les claus, per a una millor seguretat.