Telèfon

 

Per trucar dins l’hotel ha de marcar l’extensió:

Recepció i reserves 9

Restaurant 2050

Servei d’habitacions 9

Altra habitació 1 + Núm. habitació

Per trucar fora de l’hotel ha de marcar:

Línia exterior 0 + núm. tel. Andorra

Trucada internacional 0 + 00 + Codi. país + núm. tel.

Per a informació ha de trucar al:

Informació nacional / internacional 0 + 111 / 0 + 119

Contactes en cas d’emergència:

Emergència general 0 + 112

Ambulància 0 + 118

Urgències 0 + 116

Policia 0 + 110

Bombers 0 + 118

Exemple de trucada a Espanya:

Si vol trucar al: 936 364 491

Ha de marcar: 0 + 00 + 34 + 936 364 491