FOC I PRECAUCIONS DE SEGURETAT

Les sortides d’emergència

Les sortides d’emergència del seu pis estan visiblement senyalitzades, però en cas que hi hagués fum i q’ aquest fos molt dens potser la visibilitat no seria prou bona i costaria trobar les sortides d’emergència, per això li demanem que tingui en compte els punts següents:

 • Compti les portes que hi ha entre la seva habitació i les sortides d’ emergència de la seva planta.
 • Verifiqui la ubicació dels extintors, les mànegues i les alarmes del passadís del seu pis.
 • Revisi el plànol d’evacuació situat a la porta de la seva habitació.

Per a la seva seguretat

L‘hotel disposa d’un pla d’actuació en cas d’emergència que es posa en marxa quan es produeix una situació de perill. El personal de l’hotel segueix regularment cursos sobre incendis i realitza simulacres d’evacuació (quatre vegades a l‘ any inclouen la intervenció de clients, bombers i policia).

Si descobreix foc

 • Truqui a la recepció (extensió 9).
 • Segueixi les instruccions emeses pel sistema de megafonia, televisió o el personal de l’hotel.
 • Tanqui la porta de la seva habitació si no pot sortir.

Si el foc comença a la seva habitació

 • Truqui a la recepció (extensió 9) des del telèfon més proper.
 • Surti de la seva habitació immediatament.
 • Tanqui bé la porta.
 • Segueixi les instruccions emeses pel sistema de megafonia o pel personal de l’hotel.
 • NO UTILITZI L’ASCENSOR!

En cas d’evacuació

 • Segueixi les instruccions emeses pel sistema de megafonia o pel personal de l’hotel.
 • Camini amb cautela.
 • Toqui la porta i el pom amb el revés de la mà. Si la porta o el pom estan calents o anormalment calents, no l’obri. Si la porta no està calenta obri-la amb molt de compte, però estigui preparat per tancar-la immediatament si fos necessari.
 • Si hi hagués fum al passadís, mantingui’s ajupit. Gategi si es necessari.
 • Vagi a la sortida d’emergència més propera.
 • No utilitzi l’ascensor!
 • Si la seva sortida està bloquejada torni cap a la habitació i tanqui la porta .

Si ha de romandre a l’habitació

No tingui por! Pot quedar-se a la seva habitació i sobreviure a l’incendi. Aquestes són algunes coses que ha de fer mentre espera que vinguin a rescatar-lo:

 • Apagui l’aire climatitzat.
 • Ompli la banyera amb aigua (només com a reserva).
 • Avisi de la seva ubicació a la recepció de l’hotel.
 • Tapi les ranures de les portes i dels conductes de ventilació amb tovalloles i llençols mullats. Si amb tot això el fum es filtra, utilitzi una paperera per llençar aigua de la banyera .
 • Tregui les cortines de les finestres.
 • Si el fum encara entrés a l’habitació, protegeixis el cap fent una càmera d’aire amb una manta humida.
 • Com a últim recurs, si el fum es torna massa dens, podria ser que fos necessari obrir una mica una finestra. Si les finestres no s’obren trenqui el vidre amb una cadira o un calaix. No obri ni trenqui una finestra si les flames o el fum pugen d’un pis inferior.

Si necessita ajuda especial a causa de limitacions físiques, faci-ho saber